Основен ремонт и модернизация на бизнес сграда на "SAP Labs", гр. София

април 2005г. - октомври 2005г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, структурна кабелна система

Хотел "Флора", к.к. Боровец

април 2005г. - октомври 2005г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, кабелна телевизия

"Флора Резидънс", к.к. Боровец"

март 2006г. - декември 2006г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, кабелна телевизия, структурна кабелна система

Сграда на сметната палата на Р. България, гр. София

януари 2006г. - април 2007г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, кабелна телевизия, СОТ, структурна кабелна система

Разменно-сортировъчен център на Български пощи, гр. София

септември 2006г. - декември 2006г.

Система за оповестяване и структурна кабелна система

Паркинг към МИЦ, гр. София

септември 2007г. - септември 2007г.

Система за оповестяване

Ремонт и модернизация на сграда на КУИППД, гр. София

юни 2007г. - септември 2007г.

Система за пожароизвестяване и структурна кабелна система

Аула Максима, УНСС, гр. София

декември 2006г. - май 2007г.

Системи за превод, презентации, видеонаблюдение, озвучаване

Хотел "Янакиев", к.к. Боровец

юни 2006г. - ноември 2007г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, кебелна телевизия и структурна кабелна система

Централен офис на "Главболгарстрой", гр. София

декември 2007г. - април 2008г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, кебелна телевизия, презентации и структурна кабелна система

Спортна зала "Арена Самоков", гр. Самоков

юни 2007г. - декември 2007г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, СОТ, структурна кабелна система и информационно табло

Хотел "Каза Карина", гр. Банско

май 2007г. - март 2008г.

Система за пожароизвестяване

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа "Орфей", гр. Кричим

февруари 2006г. - февруари 2006г.

Система за видеонаблюдение

Жилищина сграда на бул. "цар Борис III", гр. София

август 2007г. - април 2008г.

Електроинсталация НН, осветителна инсталация и домофонна уредба

Жилищина сграда на бул. "България", гр. София

април 2007г. - март 2008г.

Електроинсталация НН, осветителна инсталация и домофонна уредба

Жилищина сграда в кв. "Драгалевци", гр. София

декември 2007г. - юли 2008г.

Електроинсталация НН, осветителна инсталация и домофонна уредба

Офис сграда в местност "Изток-къро", гр. София

август 2007г. - октомври 2008г.

Домофонна система

Ремонт и модернизация на сградата на камара на строителите в България, гр. София

май 2008г. - март 2009г.

Системи за пожароизвестяване, СОТ и структурна кабелна система

Ремонт и модернизация на сградата на сметна палата, гр. София

април 2008г. - септември 2008г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Хотел към спортна зала, гр. Самоков

декември 2008г. - октомври 2009г.

Системи за пожароизвестяване, озвучаване и оповестяване, видеонаблюдение, кабелна телевизия, СОТ, хотелска система и структурна кабелна система

Уникредит Булбанк, гр. София

август 2008г. - ноември 2008г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София

октомври 2008г. - юни 2009г.

Системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп и структурна кабелна система

Хотел апартементен тип в к.к. Слънчев бряг

септември 2008г. - май 2009г.

Системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение, кабелна телевизия и структурна кабелна система

Жилищна сграда в кв. "Редута", гр. София

февруари 2009г. - октомври 2009г.

Системи за пожароизвестяване, кабелна телевизия, структурна кабелна система и домофонна уредба

Средновековен храм "св. Петка", с.Беличин

септември 2007г. - септември 2007г.

Система за оповестяване

Боровец Гардънс, к.к. Боровец

май 2008 г. - декември 2009 г.

Система за пожароизвестяване, система за озвучаване и оповестяване, кабелна телевизия и структурна кабелна система

Административна сграда на "Борика" АД, гр. София

юли 2009 г. - май 2010 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Белчин Гардънс, с. Белчин

септември 2009 г. - септември 2010 г.

Система за пожароизвестяване, система за озвучаване и оповестяване, система за видеоналбюдение, кабелна телевизия и СОТ система

Спортна зала "Арена Армеец", гр София

юни 2010 г. - август 2011 г.

Система за пожароизвестяване, система за видеонаблюдение, кабелна телевизия, структурна кабелна система, СОТ система и система за преки телевизионни предавания

Централен офис на Алфа Банк, гр. София

май 2010 г. - юли 2011 г.

Система за пожароизвестяване, система за озвучаване и оповестяване, система за видеоналбюдение, система за контрол на достъпа и СОТ система