Студиен комплекс "NoFrame Media", гр. София

ноември 2011 г. - март 2012 г.

Системи за пожароизвестяване, система за контрол на достъпа, видеонаблюдение и структурна кабелна система

Летищна контролна кула - гр. София"

юни 2012 г. - ноември 2012 г.

Системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, структурна кабелна система, озвучаване и оповестяване, домофонна система и часовникова система

"Сити Клиник" - гр. София

юни 2012 г. - ноември 2012 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация, системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, структурна кабелна система, озвучаване и оповестяване

Спортен център "Ботев", гр. Пловдив

март 2013 г. - октомври 2013 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация, системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, структурна кабелна система, озвучаване и оповестяване

Храм "Успение Богородично", с. Горна Малина

февруари 2014 г. - април 2014 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Храм "Св. Николай", с. Стъргел

октомври 2013 г. - ноември 2013 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

ЖП гара Пазарджик

януари 2014 г. - септември 2014 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация, системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, структурна кабелна система, информационна система и система за сградна автоматизация

Храм "Св. св. Кирил и Методий" - с. Саранци

юли 2014 г. - август 2014г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Булевард "Цариградско шосе" - гр. София

август 2014 г. - август 2014г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Митница Свиленград

април 2014 г. - септември 2014 г.

Системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, структурна кабелна система

Пречиствателна станция за отпадни води, гр. Кърджали

април 2014 г. - февруари 2015 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Игрище за пейнтбол - гр. Сухиндол

май 2014 г. - юли 2014 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Спортен комплекс - с. Ковачевци

април 2015 г. - септември 2015 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Спортна зала - гр. Вършец

юни 2015 г. - октомври 2015 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация, системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, структурна кабелна система, информационна система

City Clinic 2 - гр. София

юли 2015 г. - декември 2015 г.

Системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, озвучаване, структурна кабелна система

Парк Възраждане, гр. София

юни 2015 г. - март 2016 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Многофункционална зала в хотел "Рила", к.к. Боровец

септември 2015 г. - април 2016 г.

Системи за пожароизвестяване, електроинсталация НН и осветителна инсталация

Жилищна сграда "Алба", район "Изгрев", гр. София

май 2015 г. - август 2016 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Велотрасе около Панчаревско езеро - гр. София

юни 2016 г. - декември 2016 г.

Осветителна инсталация

Многопрофилна болница за активно лечение "Вита", гр. София

март 2016 г. - септември 2016 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Магазин "ДМ", район "Надежда", гр. София

октомври 2016 г. - декември 2016 г.

Електроинсталация НН, осветителна инсталация и структурна кабелна система

Търговски комплекс Сити Център, гр. София

април 2016 г. - септември 2016 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Жилищна сграда "Домино", гр. София

юни 2016 г. - юли 2017 г.

Електроинсталация НН, осветителна инсталация, структурна кабелна система

Зала "Фестивална", гр. София

февруари 2017 г. - август 2017 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Самолетен хангар и офиси "Роуз Еър", гр. София

юни 2017 г. - август 2017 г.

Електроинсталация НН и осветителна инсталация

Лесотехнически университет, гр. София

юли 2017 г. - продължава

Електроинсталация НН, осветителна инсталация, стуркурна кабелна система, пожароизвестяване